Engineering - Marktsegmenten

Retail & Industry

Retail & Industry

Duurzame energietechniek op grote(re) schaal

De expertise die Ingenium in vier decennia heeft opgebouwd rond duurzame energietechniek in diverse soorten gebouwen, is evengoed toepasbaar op retail en industrie. Ook shoppingcentra, havens en luchthavens en volledige bedrijventerreinen hebben baat bij innovatieve oplossingen die het aanzienlijke energieverbruik op een duurzame manier vormgeven. De nadruk ligt in dit marktsegment vooral op onafhankelijk, up-to-date, vernieuwend en vooruitstrevend advies. Dit gebeurt onder de vorm van consultancy via haalbaarheidsstudies en commissioning door bestaande systemen kritisch door te lichten om de effectiviteit te verhogen. Voor het eigenlijke vormgeven via engineering is Ingenium de ideale partner wanneer grenzen moeten worden verlegd en échte innovatie aan de orde is.

Expert Retail & Industry: dr. ir. Bert Renders

Bert Renders

bert.renders@ingenium.be
+32(0)50 40 45 30

Retail & Industry: activiteiten

 • Energy & Sustainability
  • Masterplan Energie (warmte, koude, elektriciteit).
  • Masterplan Utilities (stoom, afvalwater, water, perslucht).
  • Haalbaarheidsstudies (hernieuwbare) energie (solar, wind, biomassa, bodemwarmte...).
  • Audit en due diligence van technische installaties voor energieproductie- en distributie (warmte, koude, elektriciteit).
  • BREEAM - LEED: duurzaamheid en certificaties.
  • Simulaties en advies rond gebouwkarakteristieken.
  • Reliability analysis. 
 • Consultancy & Engineering
  • Ontwerp en begeleiding van uitvoering van technische uitrusting in gebouwen.
  • Ontwerp en begeleiding van uitvoering van technische installaties voor energieproductie- en distributie (warmte, koude, elektriciteit).
  • Ontwerp en begeleiding van uitvoering van technische installaties voor utilities (stoom, afvalwater, waters, perslucht).
 • Commissioning
  • Conditiebepaling van gebouwen en technische uitrusting.
  • Meerjaren-onderhoudsplan

Referenties Retail & Industry

Gevonden: 1 tot 10 van 36 
Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.

Opdrachtgever: Blue Gate Antwerp

Masterplan energie A.Z. Sint-Lucas

Masterplan energie A.Z. Sint-Lucas

Ingenium stelde voor het AZ Sint-Lucas Gent een masterplan energie 2008-2020 op. Het masterplan identificeert de toekomstige energiebehoefte en biedt het ziekenhuis een stappenplan tot integratie van duurzame energieconcepten.

Opdrachtgever: A.Z. Sint-Lucas

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Het UZ Gasthuisberg en de KU Leuven plannen een stapsgewijze vernieuwing en uitbreiding van de huidige energievoorzieningen op de campus Gasthuisberg voor een groei van 200.000 m² naar 600.000 m².  In samenwerking met Deerns Raadgevende Ingenieurs uit Nederland werd Ingenium aangesteld om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

Opdrachtgever: Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg / KU Leuven
Ontwerper / Architect: /

Masterplan Duurzaamheid The Loop Gent

Masterplan Duurzaamheid The Loop Gent

Op de site The Loop in Gent zullen de komende jaren verschillende bouwprojecten gerealiseerd worden. In opdracht van projectontwikkelaar Grondbank The Loop NV heeft het projectteam SUM-EVR-Daidalos-Ingenium voor de site een duurzaamheidsmasterplan opgesteld. De duurzaamheidsprincipes volgens BREEAM werden vertaald in evaluatiecriteria voor de volledige site en de individuele projecten. In het bijzonder heeft Ingenium de energievoorzieningen op siteniveau en de mogelijkheden tot integratie van duurzame energieconcepten bestudeerd.

Opdrachtgever: Grondbank
Ontwerper / Architect: /

Haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke netaansluiting windturbinepark Zeebrugge

Haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke netaansluiting windturbinepark Zeebrugge

In de achterhaven van Zeebrugge wordt een grootschalig windturbineproject gepland.  POM West-Vlaanderen en MBZ initiëren een studie tot realisatie van een gezamenlijke aansluiting op het Elia-net. Hierdoor kunnen een aantal havenbedrijven elk één of meerdere windturbines op hun terminal plaatsen.

Opdrachtgever: POM West-Vlaanderen & Havenbestuur Zeebrugge
Ontwerper / Architect: /

Studie lokale energieproductie bedrijventerrein Waggelwater, Brugge

Studie lokale energieproductie bedrijventerrein Waggelwater, Brugge

Ingenium heeft een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor lokale energieproductie op bedrijventerreinen met maximale toepassing van hernieuwbare energie. Er werd een energiescan uitgevoerd bij 16 bedrijven.

Opdrachtgever: POM West-Vlaanderen
Ontwerper / Architect: /

Brouwerij Westmalle Energieadvies

Brouwerij Westmalle Energieadvies

Ingenium assisteert Brouwerij Westmalle bij de energetische optimalisatie productieproces en gebouwinstallaties. Vooral de synergie tussen beide proces en gebouw biedt opportuniteiten tot optimalisatie en wordt nauwgezet bestudeerd.

Opdrachtgever: Westmalle Brouwerij

Abdij Westmalle - bouwen van een boerderij/kaasmakerij

Abdij Westmalle - bouwen van een boerderij/kaasmakerij

De huidige locaties van de kaasmakerij en de stallen stonden de rationalisering van de organisatie van de brouwerij in de weg. Er werd dan ook geopteerd om een nieuwe kaasmakerij en stallen voor de koeien op te trekken.

Opdrachtgever: Abdij der trappisten van Westmalle
Ontwerper / Architect: Van Aerschot

Inagro Rumbeke integraal energieconcept

Uit de eerder opgestelde longlist van energiebesparende maatregelen werkte Ingenium in een 2de fase een aantal scenario's uit voor een integraal energieconcept met integratie van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en uitbouw van een warmtenet op de site van Inagro.

Opdrachtgever: Inagro vzw

Vlaamse overheid - fotovoltaïsche energie

Na de Vlaamse Klimaattop wilt de Vlaamse Overheid maximaal inzetten op de uitrol van fotovoltaïsche energie (“PV”) in Vlaanderen. Ingenium maakte voor het Facilitair Bedrijf reeds een overzicht op van de beschikbare technieken, de regelgeving en ondersteuningsmechanismen in Vlaanderen.

Opdrachtgever: Het Facilitair Bedrijf

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

SvM - Leefschool 't Zandhofje

meer info +

De bestaande gebouwen van ’t Zandhofje dateerden uit 1966 en waren dringend aan vernieuwing toe. De vraag naar een energetisch verantwoord schoolgebouw, met de norm van een passiefhuisstandaard drong zich dan ook op.