Consultancy

Energie

Energy & Sustainability

Consultancy Energie vormt binnen de activiteiten van Ingenium een gespecialiseerd team van ingenieurs, dat u adviseert bij diverse energievraagstellingen. Onze afdeling levert voorstellen tot energetische optimalisatie, neemt ownership en assisteert bij de realisatie om tot een optimaal resultaat te komen. Onze missie is: “Voortrekker zijn in het vinden van duurzame oplossingen voor de energievraagstelling voor gebouwen en bedrijven op een kritische, onafhankelijke, innoverende en creatieve wijze.”

Energy & Sustainability: activiteiten

  • Green Building / BREEAM
  • Zero Energy Buildings
  • Energieaudits & Certificatie 
  • Energiemanagement
  • Masterplan Energie
  • Renewables 
  • Ingenium Simulation Studio
  • Energiecontracten 
  • Commissioning

Referenties Energie

Gevonden: 1 tot 10 van 168 
Cartamundi - advies zomercomfort en energiebeheer

Cartamundi - advies zomercomfort en energiebeheer

Ingenium assisteert Cartamundi om op korte termijn een oplossing te bieden voor het oververhittingsprobleem in de kaartmakerij. Ingenium vertaalt hierbij de geselecteerde oplossing naar technische eisen en vormt het technisch aanspreekpunt voor de aannemer.

Ingenium begeleidt Cartamundi eveneens bij het beperken van de energiebehoefte en het identificeren van besparingsmogelijkheden.

Opdrachtgever: Cartamundi
Ontwerper / Architect: /

Datacenter Punt aan de Lijn Antwerpen

Datacenter Punt aan de Lijn Antwerpen

Ingenium assisteerde de Lijn om het nieuwe datacenter te Antwerpen groener te maken. In de winter wordt de warmte van het datacenter wordt afgegeven aan de werkhall.

Opdrachtgever: De Lijn
Ontwerper / Architect: /

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.

Opdrachtgever: Blue Gate Antwerp

KBC nulenergiekantoor Gooik

KBC nulenergiekantoor Gooik

KBC wenste zijn nieuwe bankkantoor in Gooik als een energiezuinig en duurzaam voorbeeldproject uit te werken. Het uiteindelijk resultaat overtreft de stoutste ambities: een nul energie gebouw met een E-peil van 1.

Opdrachtgever: KBC Global Services nv
Ontwerper / Architect: Goedefroo + Goedefroo architecten

Administratief Centrum Zulte

Administratief Centrum Zulte

De gemeente Zulte voorzag een nieuw Administratief Centrum en wou hiermee op vlak van duurzaamheid een voorbeeldfunctie uitstralen. Daarom is een goed beheer en onderhoud noodzakelijk.

Opdrachtgever: Gemeente Zulte
Ontwerper / Architect: Goedefroo + Goedefroo architecten

A.Z. Sint-Jan, Koudeproductie door absorptiekoeling

A.Z. Sint-Jan, Koudeproductie door absorptiekoeling

Ingenium staat reeds sedert de beginjaren in voor het ontwerp van de technische uitrusting in heel diverse projecten in het AZ St.-Jan ziekenhuis te Brugge.

Voor de koudeproductie van AZ St.Jan werd de haalbaarheid tot toepassing van absorptiekoeling met gebruik van afvalwarmte van de verbrandingsoven van IVBO grondig bestudeerd en gerealiseerd.  De absorptiekoeling werd als ANRE-demonstratieproject gesubsidieerd en is sinds juni 2005 in gebruik met een CO2-reductie van 55% voor de koudeproductie.

Opdrachtgever: A.Z. St.-Jan
Ontwerper / Architect: /

Energiezorg Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Energiezorg Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ingenium heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begeleid bij de opstart van een energiezorgsysteem. Er zijn energieaudits uitgevoerd in 105 gebouwen en er werd een energiemonitoringsysteem geïnstalleerd voor 250 gebouwen.

Opdrachtgever: Vlaamse overheid
Ontwerper / Architect: /

Nieuwbouw A.Z. Groeninge

Nieuwbouw A.Z. Groeninge

In Kortrijk worden de 4 bestaande ziekenhuizen, die momenteel op verschillende locaties in de stad verspreid liggen, op termijn geïntegreerd in 1 grote nieuwbouw campus die 1.000 bedden zal tellen.

Opdrachtgever: A.Z. Groeninge
Ontwerper / Architect: Osar + Baumschlager en Eberle

Masterplan energie A.Z. Sint-Lucas

Masterplan energie A.Z. Sint-Lucas

Ingenium stelde voor het AZ Sint-Lucas Gent een masterplan energie 2008-2020 op. Het masterplan identificeert de toekomstige energiebehoefte en biedt het ziekenhuis een stappenplan tot integratie van duurzame energieconcepten.

Opdrachtgever: A.Z. Sint-Lucas

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Het UZ Gasthuisberg en de KU Leuven plannen een stapsgewijze vernieuwing en uitbreiding van de huidige energievoorzieningen op de campus Gasthuisberg voor een groei van 200.000 m² naar 600.000 m².  In samenwerking met Deerns Raadgevende Ingenieurs uit Nederland werd Ingenium aangesteld om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

Opdrachtgever: Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg / KU Leuven
Ontwerper / Architect: /

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

CHIREC-DELTA

meer info +

In Oudergem, vlakbij de E411 komt het nieuwbouw ziekenhuis van CHIREC dat zich uitstrekt over 102.000 m2 bouwoppervlakte. CHIREC beschikt over 6 campussen in het Brusselse en besliste in 2009 om met het ontwerpteam ASSAR-INGENIUM-SNC-GREISCH in zee te gaan. Comfort en bedrijfszekerheid (intelligente redundantie) zijn primordiaal en  krijgen voorrrang