Referenties

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren.
Waar ooit petroleumschepen aanmeerden, rest nu enkel nog een vervuild en verlaten bedrijventerrein van 73 ha op het voormalige Petroleum Zuid. Het terrein heeft echter een enorme potentie door zijn unieke ligging: dicht bij het stadscentrum en is vlot bereikbaar voor alle transportvormen.

Blue Gate Antwerp revaloriseert het terrein tot een energiepositief bedrijventerrein, met eco-effectiviteit als kernfilosofie. Op het terrein komt er een nieuwe kade met logistiek, hoogwaardige productie, onderzoek en ontwikkeling en een belangrijke groene corridor.

Ingenium onderzoekt in opdracht van Stad Antwerpen voor het projectgebied de haalbaarheid van diverse duurzame strategieën en bundelt deze tot een globale visie.
Volgende energiemogelijkheden worden onder meer nader onderzocht: windturbines, biomassa, recuperatie van afvalwarmte en restenergie, energieopslag, ...
Ook wordt de mobiliteit via elektrische wagens, H2 en biogas als brandstof geëvalueerd. Blue Gate Antwerp wenst namelijk een demonstratieproject te zijn voor een duurzame mobiliteit.
De studie loopt in opdracht van en in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieuholding / Participatie Maatschappij Vlaanderen en Stad Antwerpen.

Beeldmateriaal


Terug naar overzicht

Download Projectfiche(.pdf)

Subtitel:
Masterplan Energie

Opdrachtgever:
Blue Gate Antwerp

Locatie:
Antwerpen

Oppervlakte:
63 ha bedrijventerrein

Periode:
studie 2011 - 2012

Consultancy

Engineering - Marktsegmenten

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Servicestation Texaco

meer info +

Na 20 jaar dienst zijn de bestaande servicestations van Texaco gelegen aan de E40 te Drongen aan vervanging toe. Ingenium zorgt ervoor dat deze stations een uitgesproken duurzaam karakter krijgen.