INGENIUM

Nieuws

Van gas los - Gasloze wijk Amsterdam

november 17

“Keer op keer werd mij dan weer gezegd. De rest is goed en jij bent slecht. Je bent de slechtste van de klas.”

De tekst van de hit die Monza in 2005 uitbracht, klinkt bijna profetisch wanneer de vertaling wordt gemaakt naar het energielandschap. Onze noorderburen hebben recentelijk gedurfd de stap te zetten naar een gasloze maatschappij. In 2050 moet in Nederland de volledige gebouwde omgeving energieneutraal en aardgasloos zijn. Diverse gemeenten maken plannen om bestaande woningen van het gas te halen en ook de overheid zet stappen op dit vlak. Zo wil ze de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet laten vervallen vanaf 2018.

In België en meer bepaald Vlaanderen merken we vanuit de markt ook een stijgende interesse naar het gebruik van duurzame energie én warmte. Meer dan de helft van het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bestaat uit warmte. Volgens VITO heeft groene warmte zelfs het potentieel één derde tot de helft van onze Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie in te vullen. Vanuit dit opzicht werd het ‘Warmteplan 2020’ opgesteld door het kabinet van minister Tommelein. Hierin wordt een doelstelling uitgesproken om in 2020 tot 25% meer groene warmte te voorzien dan met de huidige prognoses wordt voorspeld.

Maar wat is ‘groene warmte’ nu precies? En op welke schaal kan het efficiënt worden opgewekt ? Ingenium voerde over de laatste jaren verschillende energieconceptstudies uit waar net de term ‘duurzame warmtevoorziening’ gedefinieerd en becijferd werd. De verschillende studies hadden telkens een andere insteek. Zo kon bij de ene een CO2-neutrale oplossing beoogd worden terwijl anderen een koste optimale of zelfs innovatieve oplossing vereisten.

Wanneer aardgas geen oplossing meer kan of mag zijn, moeten alternatieve warmtebronnen worden gezocht. 

Lokale duurzame energiebronnen vormen het uitgangspunt. Vooreerst genieten beschikbare bronnen van nabijgelegen (industriële) restwarmte economisch en ecologisch de voorkeur. In tweede instantie vormen warmtepompen, zonneboilers en biomassa-installaties een lokaal duurzaam alternatief. Tenslotte vormen zonnepanelen de ‘groene’ compensatie van het elektriciteitsverbruik van warmtepompen.  Het geheel resulteert in een CO2-neutraal concept.

Ingenium Referenties : energieconceptstudies voor CO2-neutrale en koste optimale duurzame warmteproductie

Woonwijk Wolfputsite Gent

Woonwijk Tondelier Gent                                                         https://www.tondelier.be/nl

Woonwijk Venning Kortrijk                                                       https://tinyurl.com/yd9uyhyx

Woonwijk Schipperskaai Gent

Ecowijk Gantoise Gentbrugge                                                   http://www.ecowijk.be/

Stadsite Janseniushof / Hertogensite Leuven                         https://tinyurl.com/ybvhcsqa

Vakantiepark Ter Hills Maasmechelen

Terug naar overzicht
Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Lidl Elsene - Ombouw tot een eco2logische winkel

meer info +

Ingenium begeleidde Lidl Belgium bij de ombouw van hun filiaal te Elsene tot een eco2logische winkel.