INGENIUM

Nieuws

Nieuw schoolgebouw Tervuren

augustus 2017

Het betreft een nieuw schoolgebouw in Tervuren waar zowel het CVO (volwassenenonderwijs) als het GITO (secundair onderwijs) ondergebracht worden. Dit project maakt deel uit van het Scholen van Morgen-programma en wordt gerealiseerd in een design&build concept.

In het oog springend voor dit gebouw zijn, naast de standaard leslokalen, de vele functionele lokalen zoals laboratoria, leskeukens, verzorgingslokalen, elektronica- en elektriciteitsateliers... met elk hun specifieke technische uitrustingen.

De architect Stéphane Beel heeft dit gebouw een mooi design gegeven, waarbij Ingenium instaat voor het ontwerp van de technische installaties en de opvolging van de werken.

Het gebouw werd uitgerust met heel wat duurzame technieken. De luchtgroepen met warmtewiel zorgen voor een aanzienlijke besparing op de verwarmingskosten. De fotovoltaïsche installatie dekt een groot stuk van het elektrische verbruik, dat o.a. al gereduceerd wordt door zoveel mogelijk gebruik te maken van ledverlichting.

In september 2017 zal de nieuwe school in gebruik worden genomen. Momenteel worden de laatste zaken nog afgewerkt.

Voor meer informatie kan u terecht bij de projectverantwoordelijke: ing. Jan Robert: jan.robert@ingenium.be of 050 40 45 30

Terug naar overzicht
Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Nieuwbouw A.Z. Groeninge

meer info +

In Kortrijk worden de 4 bestaande ziekenhuizen, die momenteel op verschillende locaties in de stad verspreid liggen, op termijn geïntegreerd in 1 grote nieuwbouw campus die 1.000 bedden zal tellen.