Healthcare

Healthcare

Genezen en zorgen in een duurzame omgeving

Ingenium bouwde de voorbije decennia een stevige reputatie op als expertisecentrum voor gebouwen in de gezondheidszorg. Bij ziekenhuizen bestaat de kunst er in om de belangen en wensen van de talrijke gebruikersgroepen te bundelen en samen met de architecten te vertalen in een performante, hygiënische, veilige, aangename en moduleerbare werk- en verblijfsomgeving. Bovendien stellen ziekenhuizen bijzondere eisen aan de energietechnieken, zowel qua betrouwbaarheid als op het vlak van efficiëntie.

Ook bij zorgprojecten zoals woonzorgcentra die vooruitstrevend willen zijn, biedt Ingenium een meerwaarde. In al onze projecten kunnen we door de combinatie van consultancy, engineering en commissioning onze kennis delen met de opdrachtgever en de diverse eindgebruikers tijdens de volledige levensloop van de gebouwen. Bovendien is voor grootverbruikers van energie de permanente focus op duurzaamheid van Ingenium een onbetwist pluspunt.

Business Unit Manager: ir. Nikolaas Boucquey 

   nikolaas.boucquey@ingenium.be
+32(0)50 40 45 30

Referenties

Referenties van de Business Unit Healthcare vindt u hier terug:

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

meer info +

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.