Commissioning & Maintenance

Commissioning & Maintenance

We keep your buildings sustainable

De technische installaties in een gebouw worden steeds gesofisticeerder. Er is heel veel sturing nodig en het aantal in te stellen parameters is heel groot. Er is tevens een grote onderlinge afhankelijkheid tussen deze parameters. Daarenboven neemt de administratieve last steeds toe.

Wij zorgen ervoor dat de prestaties van een gebouw of site op het vlak van energie, comfort en veiligheid tijdens de volledige levensloop op het gewenste peil blijven. Daartoe wordt het beheer en het onderhoud van de installaties permanent op elkaar en op het gebruiksprofiel afgestemd.

Bij nieuwe gebouwen en installaties werken we het programma van eisen nauwgezet uit. We zorgen dat alles wordt voorzien om controles te kunnen doen en dat die controles effectief gebeuren, ook ná de oplevering. Gebouwen in uitbating worden gemonitord op het vlak van energieverbruik en comfortprestaties. Achterliggende visie is dat het gebouw en de installaties telkens opnieuw optimaal moeten worden aangepast aan het (veranderende) gebruiksprofiel en de gebruikers van het gebouw. Ook verbeteringen aanbrengen om te (blijven) voldoen aan de nieuwste normen kaderen hierin. Even belangrijk is de aandacht voor de instandhouding van het gebouw en de installaties, als basis voor continuïteit in comfort en prestaties. We staan in voor een planmatige aansturing en opvolging van het onderhoud. Als het gebouw uiteindelijk toch aan al dan niet grondige aanpassingen toe is, dan staan wij in voor het uitwerken en het opvolgen van de voorstellen tot aanpassing.

Ingenium heeft alle expertise in huis om te analyseren, te adviseren en te assisteren. Met slimme maar eenvoudige oplossingen zorgen we voor blijvend maximaal gebruikscomfort met een minimum aan energieverbruik.


Business Unit Manager: ir. Geert Verhelst 

  geert.verhelst@ingenium.be
+32(0)50 40 45 30

Referenties

Referenties van de Business Unit Commissioning vindt u hier terug.

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

meer info +

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.