CHARTER

Duurzaam Ondernemen

De missie van Ingenium is al jaren om voortrekker te zijn in het vinden en formuleren van duurzame oplossingen in gebouwen, en dat op gebied van technische uitrusting.

Dit maakt dat we op heden al talrijke zaken realiseren in teken van duurzaamheid, zowel naar klanten/medewerkers/de lokale gemeenschap toe. Onze intekening op het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen (WVCDO) laat toe om al onze inspanningen te structureren, uit te breiden en te verbeteren, alsook te veruitwendigen via onze nota Duurzaamheidsbeleid.

Het charter definieert 10 thema's rond Duurzaam Ondernemen waarvoor er per thema minstens 1 actie dient ondernomen te worden binnen een periode van 1 jaar.
Het gaat om:

  1. Behoorlijk bestuur
  2. Maatschappelijk engagement
  3. Communicatie en dialoog
  4. Mensvriendelijk ondernemen
  5. Risicobeheersing
  6. Duurzaam investeren, aankopen en ontwikkelen
  7. Ketenbeheer
  8. Klimaatverandering en energie
  9. Kwaliteit van de directe leefomgeving
  10. Duurzame logistiek en mobiliteit

Voor meer informatie over het WVCDO kan je terecht op de website www.charterduurzaamondernemen.be

Download Charter Duurzaam Ondernemen

<< overzicht certificaten

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

AZ Sint-Maarten

meer info +

Nabij de Mechelse stadsring wordt vanaf 2010 het nieuwbouw ziekenhuis Sint-Maarten opgericht. Ingenium staat in voor het ontwerp en de werfopvolging van de volledige technische uitrusting van het ziekenhuis.