CERTIFICATEN

Code of Conduct for Data Centres Endorser

Ingenium erkend als Code of Conduct for Data Centres Endorser

Green Datacenters

Vanaf augustus 2010 mag Ingenium zich Code of Conduct for Data Centres Endorser noemen. Daarmee verbindt Ingenium er zich toe om energie-efficiëntie in datacenters verder te bevorderen. Nu worden niet alleen de leef- en werkomgeving van de mens, maar ook de digitale wereld van de datacenters extra groen gekleurd.

Europees initiatief

De Europese Commissie heeft de Code of Conduct for Data Centres gecreëerd in reactie op de energieconsumptie in datacenters. De verwachting is dat de elektriciteit, verbruikt in datacenters door servers, ICT-apparatuur, koel- en elektrische installatie, substantieel zal blijven stijgen in de nabije toekomst, indien niet ingegrepen wordt.

De bedoeling van de Code is om de energie-efficiëntie in datacenters te maximaliseren om de CO2-emissies en druk op de nutsvoorzieningen te beperken. De Code reikt hierbij een raamwerk van maatregelen aan voor operatoren van datacenters.

Meerwaarde

Datacenters waarop de Code of Conduct wordt toegepast, zien zich verzekerd van een betere energie-efficiëntie die niet enkel goed is voor het milieu, maar tevens de Total Cost of Ownership vermindert. Ingenium beschikt niet enkel over een zeer goede kennis van energie-efficiënte datacenterinstallaties maar ook van de ICT-apparatuur. Vertrekkende vanuit een holistische visie om techniek en ICT samen te bekijken, komt men tot het beste resultaat.

Ingenium past als Endorser het aspect energie-efficiëntie sinds lange tijd impliciet toe bij auditing van bestaande datacenters, bij engineering van bestaande of nieuwe datacenters en volgt ook het energieverbruik in de fase van commissioning op.

<< overzicht certificaten

Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Tondelier energieadvies

meer info +

Vlakbij het nieuwe Justitiepaleis van Gent ligt een oud industrieterrein, de voormalige Gasmetersite, waar Tondelier Development nv (Aclagro nv en Koramic Real Estate) een nieuwe duurzame woonwijk ontwikkelt en waar plaats is voor meer dan 500 woningen, een buurtsporthal, een kinderdagverblijf, jeugdlokalen en een park.