INGENIUM

Look beyond the horizon

experts in sustainable buildings

Ingenium geeft de toekomst duurzaam vorm. Als onafhankelijk ingenieursbureau bestuderen, adviseren, ontwerpen en optimaliseren we bouwfysische kwaliteiten en technische installaties van gebouwen, individueel en op site- en wijkniveau. Het resultaat zijn gebouwen die energiezuinig, duurzaam en intelligent zijn, met nulenergiegebouwen als ultiem doel. Als toonaangevend Belgisch kennisbedrijf met meer dan 85 medewerkers werken we vanuit Brugge, Leuven en Gent voor publieke en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Ook samenwerkingsvormen zoals PPS en DBFM hebben voor ons geen geheimen meer.

We streven naar creatieve oplossingen die het leef-, woon- en werkcomfort van gebouwen naar een hoger niveau tillen. Daarvoor tasten we de limieten af van wat nú mogelijk is, om de toekomst  nog een stap vérder vorm te geven. Innovatiedrang en duurzaamheid zitten immers in ons DNA. Het is dan ook logisch dat we ons in de eerste plaats richten op ambitieuze projecten waar onze ingenieurs met hun expertise een reële toegevoegde waarde kunnen realiseren, complementair aan de andere bouwpartners.

Ingenium is de ideale kennispartner in elke fase van de volledige levenscyclus van een bouwproject. Onze ingenieurs consultancy zijn realistische dromers. Zij houden de vraag van de klant langs alle kanten tegen het licht, verleggen de grenzen van het haalbare en toetsen de wensen van de opdrachtgever aan realistische budgetten en mogelijkheden. Hun advies is onafhankelijk, betrouwbaar en up-to-date. Bij engineering worden de plannen concreet vormgegeven, gewikt en gewogen en tot na de komma becijferd. Tijdens het bouwproces wordt de uitvoering op de voet gevolgd en samen met alle bouwpartners gemonitord en gestuurd. De oplevering is geen eindpunt, maar de eerste stap in het gebruik van een gebouw. Onze ingenieurs commissioning zorgen voor kwaliteitsbewaking en optimalisatie op het vlak van comfort en energieprestatie. Na verloop van tijd kan de functie van het gebouw of de site veranderen of zijn structurele aanpassingen en vernieuwingen noodzakelijk. Dan komen onze ingenieurs consultancy opnieuw in beeld. Een bouwproces is immers circulair. Ingenium kan zijn expertise inzetten in de volledige levenscyclus van a tot z, maar ook toegevoegde waarde leveren in één levensfase van een gebouw

Met ruim 40 jaar ervaring heeft Ingenium een enorme kennis opgebouwd in diverse marktsegmenten. We stonden en staan aan de wieg van ziekenhuizen en diverse zorginstellingen. We kennen de specifieke eisen van hoogtechnologische laboratoria en datacenters. We bouwen mee aan de scholen en cultuurhuizen voor de toekomst en zorgen dat kantoren duurzamer worden. We houden de vinger aan de pols bij retail en industrie, en focussen op de interactie tussen gebouwen op sites en in wijken en steden.

Techniek is voor ons geen doel maar een middel. Met techniek breng je leven in een gebouw, warmte, verkoeling, koud en warm water, verse lucht, licht, communicatie,… Maar het einddoel blijft gewoon een plaats waar het aangenaam vertoeven is, comfortabel en makkelijk in gebruik.

Om de technieken achter de schermen voor de opdrachtgever zichtbaar te maken, doen we beroep op de meest vooruitstrevende software en visualisatiemethodes. 3D-engineering en BIM-modelling brengen projecten tot leven. Van eenvoudig, waar het tot de essentie moet worden herleid, tot uiterst gedetailleerd waar nodig en wenselijk.

Trouwens, niet alleen technieken in en tussen gebouwen kennen voor ons geen geheimen. Over alles wat met energie, comfort, veiligheid en duurzaamheid van gebouwen te maken heeft, kunnen we oplossingen adviseren en uitwerken, en de concrete toepassing ervan opvolgen en bewaken.

Een open, kritische en permanente dialoog met alle bouw- en gebruikspartijen is de basis voor het vinden van creatieve oplossingen. Onze projectverantwoordelijke is het enige aanspreekpunt voor uw project. Hij of zij zorgt ervoor dat de kennis binnen Ingenium efficiënt wordt gebundeld en op een transparante manier ter beschikking wordt gesteld aan alle projectpartners. Het vermijdt misverstanden en leidt tot duurzame samenwerkingsverbanden.


Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Cultureel Centrum Asse

meer info +

Voor de nieuwbouw van het Cultureel Centrum te Asse ontwierp Ingenium de installaties voor percelen HVAC, Elektriciteit, Sanitair, Brandbestrijding, Liften en Toneeltechniek.